Gårdsrenovering

Nu i vår har det blivit dags att fortsätta renoveringen av föreningens innergård. Arbetet planeras att starta i början av april och pågå fram till slutet av september. Upphandlad entreprenör, utifrån de handlingar som vår anlitade landskapsarkitekt tagit fram, är Bygg & Miljö Stockholm.

Arbetet: Då gården stått orörd under två års tid har styrelsen valt en ganska offensiv tidsplan. Detta kan innebära en större påverkan på vår vardag, men samtidigt kommer vi se slutresultatet snabbare. Vi har också valt att starta där vi slutade senast, framför förskolan, därefter bestämmer entreprenören hur de lägger upp arbetet. Mer detaljerad information om arbetet kommer när vi närmar oss arbetets start och alla handlingar kring det tänkta slutresultatet finns att finna på föreningens hemsida, luftskeppet.se, under Mitt Boende/Information/Gården.

Uteplatser: Arbetet kommer i viss mån påverka oss som har en uteplats som angränsar till vår lägenhet. Detta då tanken är att dessa ska harmonisera med resterande del av gården samt underlätta för gränsdragning vad som sköts om av föreningen respektive dig som boende i den lägenhet som angränsar till uteplatsen. Ni finner mer information om detta på vår hemsida via ovan angivna anknytning och ni kommer även bli kontaktat när arbetet tar sin början.  

Cykelförråd: Ni som idag hyr ett cykelförråd numrerat 10 och uppåt kommer behöva tömma dessa till den sista april för att underlätta arbetet med renoveringen. Mer information runt hanteringen av förråden kommer skickas från vår förvaltare.

Ekonomi: Detta arbete innebär en rejäl kostnad för föreningen, men ryms inom underhållsplanen och kommer inte påverka ekonomin i form av ändrade avgifter. Men då vi samtidigt som detta projekt även genomför en totalrenovering av tekniken för föreningens varmvattenproduktion kommer vi behöva ta ett kortsiktigt lån för att klara likviditeten. Om allt går som det ska kommer det lånet dock kunna betalas tillbaka så snart dessa satsningar är genomförda.

Vid frågor, maila till 

Vänlig hälsning
Styrelsen