Kort info

Grinden vid Luftskeppsgatan 2 håller inte måttet och kommer att hängas av i väntan på en förbättrad lösning.

Sopsugen är sedan ca en månad tillbaka igång för vår förening. Det är vi dock väldigt ensamma om och läget är i övrigt väldigt instabilt för systemet varför även container på Luftskeppsgatan kommer att stå kvar tills de som driftar systemet säkrat upp att det håller för fullskalig drift.

Hälsningar
Styrelsen