Ytterligare förtydligande kring bytet av bredbandsleverantör

P.g.a. ett missförstånd har Telenor skickat ut information till oss boende om att vår bredbandstjänst upphör den 2019-10-31.

Rätt dag för upphörandet av vår gruppanslutna tjänst med Telenor är efter bekräftelse med Telenor den 2019-11-30.

Alla enskilt anpassade tjänster som kan ha tecknats med Telenor upphör samtidigt och eventuellt hyrd utrustning skickas tillbaka till Telenor efter den 2019-11-30.

Vi återkommer med mer information om vår nya bredbandstjänst inom kort.

Hälsningar
Styrelsen