Nystart gårdsrenovering

Arbetet med, den innan semestrarna, kommunicerade omstarten av gårdsrenoveringen har tagit fart och följande kommer ske den närmaste tiden.

 

Tillsammans med den av styrelsen upphandlade landskapsarkitektfirman Funkia kommer en boendedialog hållas om ca en månad. Denna kommer föregås av en enkät för att fånga så många synpunkter och förslag som möjligt och fungera som en grund för dialogen på mötet.

Innan dess kommer det ske en inmätning av gården för att Funkia ska ha möjlighet att fånga om våra förslag är tekniskt möjliga. Även Funkia själva kommer gå runt den närmaste tiden på vår gård för att få en bild av den att ta med sig till boendedialogen.

Innan jullovet är det sedan så tänkt att vi ska få en presentation av deras förslag till hur gården ska se ut och förhoppningen är att detta förslag kan ges ett stämmobeslut för fortsatt bearbetning till handlingar att använda för upphandling av det kommande renoveringsarbetet.

 

Hälsningar
Styrelsen