Varmvattenbortfall på Horisontvägen 87-91

Dessvärre har vi åter problem med tekniken i fläktrummet på Horisontvägen 91, vilket påverkar varmvattenproduktionen för boende på Horisontvägen, 87, 89, 91 och 93.

Jouren är kontaktad och vi hoppas detta kan åtgärdas under dagen.

 

Hälsningar
Styrelsen