Uppdatering gårdsrenovering

Kommande vecka, 21, kommer delen uppe vid Luftskeppsgatan 8-12 att asfalteras. När det sedan är gjort och vädret tillåter kommer staket och avdelare till uteplatserna, i det området, tillsammans med andra trädetaljer som hör gården till att målas om. Berörda kommer att kontaktas innan arbetet startar.

För övrigt arbete den närmaste tiden finns en uppdaterad tidsplan HÄR

Uppdatering av tidsplanen sker även i samtliga berörda portar och på anslagstavlan i tvättstugan.

Vänlig hälsning
Styrelsen