Av ännu ej fastställd orsak har det tidigare utannonserade bytet av maskinparken i tvättrum 1 och 5 inte blivit gjort de dagar som utlovats.

Vi återkommer så snart vi har nya datum på plats.

Hälsningar
Styrelsen

Hissen på Horisontvägen 87B står still för tillfället. Detta då den ådragit sig en skada som kräver att reservdelar måste beställas.

Förhoppningen är dock att hissen är körklar inom de närmaste dagarna.

Hälsningar
Styrelsen

Arbetet med, den innan semestrarna, kommunicerade omstarten av gårdsrenoveringen har tagit fart och följande kommer ske den närmaste tiden.

 

Tillsammans med den av styrelsen upphandlade landskapsarkitektfirman Funkia kommer en boendedialog hållas om ca en månad. Denna kommer föregås av en enkät för att fånga så många synpunkter och förslag som möjligt och fungera som en grund för dialogen på mötet.

Innan dess kommer det ske en inmätning av gården för att Funkia ska ha möjlighet att fånga om våra förslag är tekniskt möjliga. Även Funkia själva kommer gå runt den närmaste tiden på vår gård för att få en bild av den att ta med sig till boendedialogen.

Innan jullovet är det sedan så tänkt att vi ska få en presentation av deras förslag till hur gården ska se ut och förhoppningen är att detta förslag kan ges ett stämmobeslut för fortsatt bearbetning till handlingar att använda för upphandling av det kommande renoveringsarbetet.

 

Hälsningar
Styrelsen

Nu finns möjligheten att boka tvättstuga och gästrum via webben.

Hur du går tillväga finns angivet på länken nedan. 

Webbokning

Notera att du måste vara registrerad för att nå sidan.

 

Vänlig hälsning
Styrelsen

Maskinparken i tvättstugan på gården har nått sin livslängd och styrelsen har därför beslutat att nu i höst påbörja ett byte av samtliga maskiner till nya och mer energieffektiva. Samtidigt kommer en viss ommöblering/förändring ske utifrån behov vi sett från beläggning och storlek på våra hushåll.

 

Tvättrum 1: Ingen förändring, enbart nya maskiner förutom mangel som inte byts ut nu.

 

Tvättrum 2: Härifrån försvinner en tvättmaskin. Samtidigt flyttas grovtvätten hit, vilket gör att rummet kommer bestå av tvättmaskin, torktumlare samt grovtvätt, stor tumlare och ett stort torkskåp. Även mangeln i detta rum kommer stå kvar, men inte bytas nu. 

 

Tvättrum 5: Helt nya maskiner, samtidigt som den automatiska tvättmedelsfunktionen kommer att försvinna.

 

Tvättrum 6: Då grovtvätten flyttar in i tvättrum 2 kommer detta rum bestå av två tvättpelare(tvättmaskin och torktumlare) med mindre maskiner, storlek som hushållsmaskiner, samt ett torkskåp.

 

När hela bytet är utfört kommer även antalet tvättpass att utökas till 8 stycken per månad och lägenhet då ingen enskild bokning av grovtvätten kommer finnas kvar.

 

Bytet påbörjas den 8 - 9 oktober med tvättrum 1 och 5. Under dessa dagar kommer de rummen inte vara bokningsbara. Maskinerna i övriga två rum är planerade att bytas senare under vintern.  

Vänlig hälsning
Styrelsen