Under en längre tid har vi haft problem med värme- och varmvattenproduktionen i våra hus. I vissa hus är man mer drabbad än andra men genomgripande i samtliga hus gäller att de värmepumpar och övrig utrustning för att tillverka värme och varmvatten har levt sin tekniska livslängd.

Styrelsen har därför upphandlat ett utbyte av bland annat frånluftsvärmepumparna i samtliga fläktrum för att trygga framförallt varmvattnet till våra lägenheter och lokaler. Med den nya utrustningen hoppas vi även att kunna sänka våra driftskostnader på sikt.

Detta arbete kommer att utföras av HP Rör AB som har ansvaret för entreprenaden. Styrelsen har även hjälp av byggledare från företaget Bengt Dahlgren AB som har bistått i upphandlingen av denna entreprenad.

Arbetet kommer att starta under vecka 2 i Horisontvägen 91. HP Rör räknar med 3-4 veckor per fläktrum och kommer därefter att gå vidare till ett annat fläktrum i en annan port. Hela entreprenaden beräknas vara klar innan midsommar men eftersom visst arbete inte kan utföras när det är väldigt kallt utomhus så finns en risk för att den tidsplanen kommer behöva revideras. Något som kommer att informeras om isåfall.

Separat avisering kommer att ske i varje port när arbete ska utföras och när varm- och kallvatten beräknas vara avstängda. Håll utkik i din brevlåda samt i hiss/entrédörr när arbetet kommer att påverka er.

Kontaktuppgifter till ansvariga kommer delges på aviseringen.

Vid frågor, maila till .

Hälsningar
Styrelsen

 

I samband med att vi inom kort kommer dra igång fler stora entreprenader kommer vi stänga ner möjligheten att boka föreningens gästrum. Detta då vi behöver erbjuda våra entreprenörer ett personalutrymme.

Bokningsmöjligheten kommer försvinna fr.o.m. den 1 december i år och inte öppnas upp igen förrän det att renoveringen av gården är färdig någon gång hösten 2022.

I samband med detta har styrelsen förhandlat fram ett erbjudande för oss medlemmar i föreningen att hyra rum hos vår hyresgäst City Living. De har rum i flera storlekar och erbjuder följande priser till föreningens boende.

Enkelrum – 200 kr/natt

Dubbelrum – 300 kr/natt

Trippelrum – 300 kr/natt

Sänglinne och handdukar ingår i ovan priser och de har även ett samarbete med det lokala fiket Coffeeli på Pilottorget med rabatterat pris frukost. 

Bokning sker via mail till eller telefon på 08-605 25 30. Uppge ”Luftskeppet” som referens och adress samt lägenhetsnumret (det interna som finns angivet högst upp på ytterdörren), så att de kan verifiera att uthyrningen gäller boende i föreningen.

Hälsningar
Styrelsen

Hej alla grannar! 
 
Caroline heter jag och bor på Horisontvägen 97. Jag följer planerna på det bygget som planeras i skärgårdsskogen alldeles bakom våra hus. Jag personlig skulle önska att skogen fick vara kvar, men som jag förstått det är det redan beslutat att det ska byggas där. Dock är det inte än helt beslutat hur byggnationen kommer att se ut. I nuläget ser det ut som att det kommer att byggas ca 700 bostäder och två förskolor. Även att större delen av skogen försvinner och att de planerade husen kommer ligga nära våra hus. ”Genomförandet kommer att ske i etapper där första byggstart planeras till år 2024 och första inflyttning bedöms till år 2026.”
 
 
Jag är mycket angelägen om att försöka vara med och påverka bygget så att, i bästa fall, delar av skogen får vara kvar och framförallt att husen inte byggs så nära våra hus. Jag har ingen egen erfarenhet av detta men om intresset finns bland fler boende i föreningen kan vi hjälpas åt och se hur t.ex. ett överklagande kan drivas osv.
 
Är du också intresserad av att påverka bygget? Då får du gärna höra av dig till mig! 
 
 
0704348345
 
Vänlig hälsning
Caroline

Sänkt avgift 2021
Styrelsen har beslutat att sänka månadsavgifterna med 5% till nästa år för bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Detta då de fasta kostnaderna sjunkit, med bl.a. ett gynnsamt ränteläge, samtidigt som de nya lägenheterna kommer inbringa både ett kapitaltillskott och fler lägenheter som betalar månadsavgift. 

Nya lägenheter
De nya lägenheterna på Horisontvägen 97 är som redan nämnts nu klara och ute till försäljning. Inom de närmaste månaderna kommer även arbetet med lokalen på Luftskeppsgatan 10 att påbörjas.

Gårdsrenoveringen
Upphandling av entreprenör pågår och planen att starta det fortsatta arbetet med renoveringen i april nästa år består.  

Energiprojekt
Upphandling av entreprenör för renovering av våra teknikrum gällande värme och vatten är klar och arbete pågår just nu med att sätta en tidplan för arbetet. Målet är där att allt ska vara klart till kommande värmesäsong hösten 2021.

Sophantering
Inget nytt har hänt kring den rådande situationen med sophanteringen i stadsdelen varför vi fortsatt får kasta våra hushållssopor i närmaste container på Luftskeppsgatan samt Varmfrontsgatan.

Extra förråd
Styrelsen har med hjälp av förvaltaren frigjort ett antal utrymmen, som nu kan erbjudas att hyras som extra förråd för oss boende. Ni finner mer information om dessa på vår hemsida under Mitt Boende.

Cykelrum på Pilotgatan 12
Nu till vintern kanske det finns de som vill ställa av sin cykel fram till våren. I de fallen vill vi påminna om möjligheten att använda vårt utrymme i källaren på Pilotgatan 12. Du ansöker om behörighet dit genom att maila styrelsen. Samtidigt vill vi även poängtera att vi visar respekt för de som bor i det trapphuset när vi lämnar och hämtar våra cyklar. 

Skadeförebygga
Skador på vår fastighet vill vi undvika. Därför påminner vi om vad vi som enskilda boenden kan göra med nedan checklistor från föreningens försäkringsbolag.

Checklista Brandsäkert

Checklista Vattenskador

Inför vintern
När nu temperaturen sjunker och snön kan komma inom kort finns det lite att tänka på för att vårt boende ska fungera optimalt för alla. Tipsen finns sammanfattade HÄR.

Vänlig hälsning
Styrelsen