Tyvärr är det åter problem i teknikrummet på Horisontvägen 91, vilket gör att adresserna 87, 89, 91, 93 på Horisontvägen saknar varmvatten.

Felet är anmält till jouren och bör åtgärdas under kvällen.

Hälsningar
Styrelsen

Dessvärre har vi åter problem med tekniken i fläktrummet på Horisontvägen 91, vilket påverkar varmvattenproduktionen för boende på Horisontvägen, 87, 89, 91 och 93.

Jouren är kontaktad och vi hoppas detta kan åtgärdas under dagen.

 

Hälsningar
Styrelsen

Här kommer tre snabba nyheter kring renoveringen av gården:

- Vi har godkänt att entreprenören jobbar halvdag(08.00 - 14.00) på Kristi Himmelsfärdsdag nästa vecka. Istället kommer de ta ledigt dagen efter. Dvs inget arbete kommer ske på gården den 31/5.

- I samband med att arbetet börjar med uteplatserna till de kommande lägenheterna på Horisontvägen 97 kommer rabatten framför att försvinna så som den ser ut nu och med det de perenner som finns där. Vi har dock bett entreprenören att ta tillvara på dessa åt oss boende. Varför de kommer se till att gräva upp växterna och placera vid tvättstugan för oss boende att ta hand om till balkong, uteplats, lantställe eller kolonilott. Så håll utkik kring tvättstugan framöver.

- Arbetet med att införliva de två uppsatta grindarna på Luftskeppsgatan till vårt passersystem har till slut kommit igång. Dock kommer det mesta ske i bakgrunden den första tiden, så det det lär dröja ytterligare ett par veckor innan det syns på själva grindarna.

 

Vänlig hälsning
Styrelsen

Kommande vecka, 21, kommer delen uppe vid Luftskeppsgatan 8-12 att asfalteras. När det sedan är gjort och vädret tillåter kommer staket och avdelare till uteplatserna, i det området, tillsammans med andra trädetaljer som hör gården till att målas om. Berörda kommer att kontaktas innan arbetet startar.

För övrigt arbete den närmaste tiden finns en uppdaterad tidsplan HÄR

Uppdatering av tidsplanen sker även i samtliga berörda portar och på anslagstavlan i tvättstugan.

Vänlig hälsning
Styrelsen

Här kommer några korta punkter kring det pågående arbetet med gården.

- Tvättstugan stänger dagtid(07.00 - 16.00) den 14 och 15 maj. Detta då plattor kommer läggas framför entrén till densamma under dessa dagar.

- Så snart asfalt lagts uppe på berget utanför Luftskeppsgatan 8 -12 kommer vi ombesörja att staket och avdelar till samtliga uteplatser i detta område målas/oljas. Samtliga boende som detta gäller kommer bli aviserade innan arbetet startar.

- Övriga med uteplatser längs Luftkskeppsgatan kommer att kontaktas efter sommaren för åtgärder enligt den kommunicerade besiktning som gjordes i höstas. 

- Arbetet kommer stängas ned under veckorna 28-30 för semester. Maskiner och material kommer dock stå kvar på gården.

- Nya etableringsplatser blir som tidigare annonserats baksidan av Horisontvägen 97 och vid lindarna på baksidan av Horisontvägen 87.

Uppdaterade tidsplaner sätts upp i för arbetet berörda portar och på anslagstavlan i tvättstugan. Den övergripande planen för årets arbete finns att läsa HÄR.

Vid frågor kontakta .

 

Hälsningar
Styrelsen