I onsdags beslutade andelsägarna(där vår förening är en) av sopsugen att genomföra en renovering av huvudledningen av sopsugssystemet till en kostnad av ca 40 miljoner, där vår förenings kostnad sett till andelstal i anläggningen då blir ca 1,8 miljoner.

Arbetet kommer starta i augusti och vara klart i mitten av december, men då ledningen kommer delas in i flera sektioner kommer det vara möjligt att successivt starta upp systemet varför vissa kvarter kommer kunna nyttja sopsugen innan december. Tidsplanen är dock inte klar, så hur arbetet kommer påverka vår förening ber vi att få återkomma till.

Efter att denna renovering är gjord är det sagt att hela systemet åter kan tas i bruk. Dock vet man i nuläget inte hur dåliga övriga ledningar in på kvartersmark är, men vi kan nog räkna med att ytterligare investeringar kommer behöva göras för sopsugen de närmaste åren.

Vid frågor går det bra att maila . Dock kommer vi såklart fortsätta uppdatera, så snart ny information kommer.

Hälsningar
Styrelsen
Brf Luftskeppet

Gårdsrenoveringen
Gårdsrenoveringen tar inte semester utan fortsätter med full kraft och än pekar inget annat på än den ska vara klar till mitten av oktober om inte tidigare.
När renoveringen är klar kallar vi till ett möte om gården.

Säkerheten på gården
Nu har äntligen den nya grinden monterats vid Luftskeppsgatan 2. Den kommer att vara olåst vardagar mellan 6:00 och 20:00. Övrig tid kommer du in med din bricka.

När renoveringen av gården är klar kommer grindar, likt de på Luftskeppsgatan att monteras i samtliga portaler. Då kommer också porttelefonen kopplas på.

Samtliga portar ut mot våra omgivande gator har gåtts igenom och kommer att rustas upp. Portarna kommer att få nya lås och ordentliga brytskydd. Det här är på grund av att vi under en tid har haft obehöriga i våra trapphus.

Nya lägenheter
Vi hälsar de nya boende på Horisontvägen 97 varmt välkomna!

Lägenheterna på Luftskeppsgatan 10 och 12B är färdigställda och kommer snart ut till försäljning. Tipsa gärna vänner om att det är på gång.

Energiprojektet
Renoveringen av våra system för värme och vatten är klar och nu återstår bara några finjusteringar.

Sophanteringen
Sopsituationen är på väg till en lösning. Förhoppningen är att renovering av hela systemet snart startas och att sopsugen är igång igen innan årsskiftet.

Fram tills dess ber vi alla att undvika att ställa påsar med skräp i våra gemensamma utrymmen.

Byggarbetsplatsen på Horisontvägen
Många har nog noterat att det har satts upp en stor byggarbetsplats på gräsmattan vid Horisontvägen. Det är vår grannförening Horisonten som ska utföra ett renoveringsarbete. Tyvärr föll det mellan stolarna att informera oss i vår förening så vi fick utföra ett detektivarbete för att ta reda på vad som var på gång.

SMS till hushållen
Vi kommer att pröva en tjänst som vår bredbandsleverantör A3 erbjuder.

Det innebär att du ska få ett sms med information som vi vill att du snabbt tar del av.
Exempelvis att det är en vattenläcka i din uppgång, att vattnet kommer att stängas av några timmar, eller att det ligger en nyhet på www.luftskeppet.se. 

Syftet är att

·      snabbt få ut information

·      vi spar på skogen

·      inte ha lappar på dörrarna i våra portar.

Inom kort kommer du att få en lapp i din brevlåda där vi ber dej att fylla i ditt lägenhetsnummer och mobilnummer.

Det har visat sej att Storholmen bara har mobilnummer till 2/3 av våra boende och medlemmar och vi är angelägna att få in så många mobilnummer som möjligt.

Vi hade nyligen en vattenläcka i en av våra portar.

Ju snabbare vi kan åtgärda ett fel desto bättre är det för alla!

Goda grannar
Luftskeppet Lyfter är en Facebook-grupp för oss som bor i Brf Luftskeppet.

Har du Facebook? Kolla in Luftskeppet Lyfter och sök medlemskap.

Där kan du ta kontakt med dina grannar - om vill ge bort något, låna en kopp socker eller kanske letar du efter kattvakt.

Skärgårdsskogen
Finns du på Instagram och vill följa utvecklingen när det gäller byggplanerna i vår närmaste skog, Skärgårdsskogen. Följ då kontot @bevara.skarardsskogen.

Vänlig hälsning
Styrelsen

 

Som några i föreningen kanske redan noterat, så håller gräsytan på Horisontvägen utanför oss på att etableras för ett större arbete.

Vi vill där bara påpeka att det inte är något som har med ett kommande arbete i vår förening att göra. Vi har inte fått någon bekräftelse, men vi tror att det har att göra med ett arbete hos vår grannförening Brf Horisonten på andra sidan Pilotgatan.

Marken är heller inte våran utan staden, så vi kan inte göra så mycket utan mest acceptera det rådande läget och nog räkna med att det kommer se ut som det gör en tid framöver. Vi återkommer såklart om mer information när den når oss.

Hälsningar
Styrelsen

Kom och mingla,

lär känna dina grannar och

träffa Luftskeppets nya styrelse.

 

I år var Brf Luftskeppets stämma digital så vi tänker att det skulle vara fint att mötas på riktigt en stund innan sommaren blommar ut i full skala.

Vi bjuder på nåt litet att äta och dricka och vi träffas på gården, vid tvättstugan, med Coronasäkert avstånd kl 14.00 - 15.00 söndag 6 juni.

Varmt välkomna
Richard
Susanne
Marianne
Monika
Jonas
Johan