SMS till hushållen

Har du inte fått något SMS från oss betyder det att vi inte har ditt mobilnummer!
Här följer tre olika sätt du kan ordna det på:

·       Skicka ett mejl till med önskat mobilnummer, adress och lägenhetsnummer.

·       Skriv ner mobilnummer, adress och lägenhetsnummer på en lapp och lägga i föreningens brevlåda i tvättstugan.

·       Gå in på länken https://forms.gle/k8snbEqwYSthQfJ2A och följ instruktionerna.

Vi tackar för de godkännanden som kommit in!

 

Gårdsrenoveringen

Den är inne på sluttampen. Men på grund av pandemin har vi försenade leveranser av bland annat den nya belysningen på gården är slutdatumet satt i november, och vi hoppas på att den här tidsplanen håller.

När gården är så pass klar att det inte behövs arbetsmaskiner kommer de nya grindarna att monteras

 

Belysning i trapphusen

Lamporna i trapphusen är gamla, många är trasiga och de går inte längre att få tag på. Därför kommer nya lampor med ledljus sättas upp under hösten, med start den 18 oktober.
Arbetet beräknas att pågå under två veckor.

 

Ska du renovera din lägenhet

Vi vill påminna om att du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar i lägenheten och att arbetet skall vara fackmannamässigt utfört. Mer information om vad som gäller finns på luftskeppet.se under fliken Mitt boende.

 

Var rädd om avloppet

Tänk också på att du regelbundet måste rengöra avlopp i ditt kök och badrum, samt rengöra golvbrunnen i badrummet för att undvika att det blir stopp och dålig lukt.

Torka ur kärl från fett innan du sköljer och diskar, för köksavlopp sätts lätt igen av matrester och fett.

 

Cykelrum på Pilotgatan 12

Snart kanske du vill ställa av sin cykel fram till våren. Då vill vi påminna om möjligheten att använda vårt utrymme i källaren på Pilotgatan 12. Du ansöker om behörighet dit genom att maila styrelsen. Samtidigt vill vi även poängtera att vi visar respekt för de som bor i det trapphuset när vi lämnar och hämtar våra cyklar.

 

Nya lägenheter

Nu är alla lägenheter sålda och vi hälsar de nya boende hjärtligt välkomna.

 

Hälsningar från styrelsen

Det har kommit till styrelsens vetskap att firman Nordiska Inglasningar har delat ut information om att de samlar intresserade för balkonginglasningar och att de i den informationen hänvisar till ett webbformulär i föreningens namn.

Styrelsen vill meddela att den INTE har något med detta att göra. ALLA frågor ska ställas till bolaget bakom informationen.

Hälsningar
Styrelsen
Brf Luftskeppet

I nyhetsbrevet som skickades ut i juni, informerade vi om att vi kommer att pröva en ny tjänst som gör att vi kan skicka ut viktig information via sms.
Sms:et kommer gå ut när något akut har hänt, det kan vara om en vattenläcka, att varmvattnet är slut eller att lamporna i trappuppgångarna ska bytas ut.

Först måste du ge ditt tillstånd.
Snart att få ett sms där du kan ge ditt tillstånd.

Du kan självklart välja att inte ge ditt tillstånd, och du kan när som helst tacka nej till fler sms.

Vi kommer inte att lämna ut, eller sälja någon information.

Det är viktigt att du klickar i din adress för att vi också ska kunna skicka ut ett meddelande till en specifik trappuppgång eller ett område av vårt kvarter.

Det har visat sig att vårt förvaltningsbolag Storholmen bara har mobilnummer till två tredjedelar av våra medlemmar och boende. Det är viktigt att få in så många mobilnummer som möjligt.

Har du någon fråga som rör det här mejlar du till styrelsen@luftskeppet.

Du kan också kontakta oss om du vill ha hjälp att fylla i dina uppgifter.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Vår stora gårdsrenovering har nu passerat halvtid och beräknas vara helt klar några veckor in i oktober.

Arbetet är i stort sätt klart i området mellan Luftskeppsgatan och gårdshuset med adresserna Pilotgatan 6 - 10. Med detta hoppas vi snart kunna öppna den nya lekplatsen och snart även få ta del av den nya belysningen i det området.

Även planteringen kommer starta på redan klara ytor och där vill vi flagga för att de fyra träd, som skulle planterats längs med lekplatsen och upp mot pulkabacken, kommer bli tre då det vid grävning visade sig att berget går längre och grundare än vad som förutsätts i förarbetena.

Ytan på andra sidan nämnda gårdshus och husen längs Horisontvägen har påbörjats och där sker arbetet längs hela området för att kunna komma in och ut med maskiner och material utan att redan anlagd yta skadas. Stökiga blir därmed den bästa beskrivningen av de kommande månaderna för oss som bor i trapphus längs Horisontvägen 87 – 95.

Då de flesta av våra cykelbodar ligger längs ytor som kommer att vara sist ut i renoveringen kommer dessa inte kunna tas i bruk förrän hela renoveringen är klar. Vi kommer såklart att återkomma med info till er som idag hyr en bod och till er som står i kö för en.

Till sist vill vi meddela att när renoveringen är klar kommer grindar att monteras upp i samtliga portaler för att öka tryggheten och skydda det arbete vi nu lagt ner i o m renoveringen.

Hälsningar
Styrelsen

 

I onsdags beslutade andelsägarna(där vår förening är en) av sopsugen att genomföra en renovering av huvudledningen av sopsugssystemet till en kostnad av ca 40 miljoner, där vår förenings kostnad sett till andelstal i anläggningen då blir ca 1,8 miljoner.

Arbetet kommer starta i augusti och vara klart i mitten av december, men då ledningen kommer delas in i flera sektioner kommer det vara möjligt att successivt starta upp systemet varför vissa kvarter kommer kunna nyttja sopsugen innan december. Tidsplanen är dock inte klar, så hur arbetet kommer påverka vår förening ber vi att få återkomma till.

Efter att denna renovering är gjord är det sagt att hela systemet åter kan tas i bruk. Dock vet man i nuläget inte hur dåliga övriga ledningar in på kvartersmark är, men vi kan nog räkna med att ytterligare investeringar kommer behöva göras för sopsugen de närmaste åren.

Vid frågor går det bra att maila . Dock kommer vi såklart fortsätta uppdatera, så snart ny information kommer.

Hälsningar
Styrelsen
Brf Luftskeppet