I spåren av den ökade smittorisken av det nya coronaviruset väljer vi att ställa in nästa veckas extra stämma kring utformningen av gården.

Vi återkommer med ett nytt datum framöver.

Hälsningar
Styrelsen   

EXTRA STÄMMA

Gällande den framtida utformningen av gården

 

TID: Onsdag 25 mars kl. 19.00, insläpp från 18.30

PLATS: Luftskeppsgatan 3(lokalen bakom miljörummet)

 

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

6. Godkännande av dagordning

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10. Att stämman tar ställning till det av styrelsen antagna gestaltningsförslag av Funkia från 2020-02-28 samt belysningsförslag av Kempe Ljusdesign från 2020-03-06.

Gestaltningsförslag Luftskeppet

Gestaltningsförslag belysning Luftskeppet

11. Föreningsstämmans avslutande

 

Välkomna!

Hälsningar
Styrelsen

 

Den 26 maj försvinner de analoga kanalerna från vårt kabel-tv utbud och blir helt digitalt.

För mer info går det att besöka Com Hem eller kontakta deras kundservice på 90 222.

OBS! Styrelsen eller vår förvaltare har ingen mer information, än ovan att ge, utan det är Com Hem man får vända sig till för eventuella frågor gällande övergången.

Vänlig hälsning
Styrelsen

Grinden vid Luftskeppsgatan 2 håller inte måttet och kommer att hängas av i väntan på en förbättrad lösning.

Sopsugen är sedan ca en månad tillbaka igång för vår förening. Det är vi dock väldigt ensamma om och läget är i övrigt väldigt instabilt för systemet varför även container på Luftskeppsgatan kommer att stå kvar tills de som driftar systemet säkrat upp att det håller för fullskalig drift.

Hälsningar
Styrelsen

 

 

 

Onsdag den 12/2 kl 19.00 presenterar landskapsarkitekterna på Funkia sitt förslag för hur gården kan utformas i samband med den fortsatta renoveringen av gården.

Tidigare utannonserad plats gäller inte längre utan presentationen kommer ske i Skarpnäcks kyrkans lokaler på Skarpnäcks allé 31.

Väl mött
Styrelsen