Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.

E-post:  eller via formulär

Ordförande
Richard Arvelius
   

Ledamot
Johan Bergenblad
      

Ledamot 


 

Ledamot 
Victor Setterberg
 

Ledamot (HSB)
Kay Johansson

 

Ledamot
Marianne Westin Hägglöf

 

Ledamot
Monika Mellqvist
 

Suppleant
Johanna Wickström

 

 

Valberedning

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen.
Är du intresserad av styrelsearbete eller vill du föreslå någon av dina grannar? Skicka e-post till: .